Apartamente

Apartamente gati për t'u zhvendosur

Gjeni apartamentin tuaj

 • Projekti
 • The Bridge
 • Orizari Residence
 • Villas 22
 • Lokacioni
 • Shkup
 • Tetovë
 • Numri i dhomave
 • Hapësirë Komerciale
 • 3+kk
 • 4+kk
 • 2+kk
 • Kati
 • 1
 • 2
 • 4
 • 6
 • 5
 • Veçoritë
 • Tarracë
 • Kopsht
 • Data e zhvendosjes
 • menjëherë
 • 2024
 • 2023
 • 2023
Në dispozicion
50
Në dispozicion
Nën negociata
Numri i apartamentit Numri i dhomave Sipërfaqja totale Kati Orientimi Data e zhvendosjes Çmimi Gjendja
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 1 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 1 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 1 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 1 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 1 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 1 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 1 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 1 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 1 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 1 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 1 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 1 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 1 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 1 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 2 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 2 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 2 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 2 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 2 Veri 2023
Hapësirë Komerciale
Hapësirë komerciale
m2 2 Jug-Lindje 2023
3+kk
70.61 m2 4 Jug-Lindje 2023
4+kk
80.96 m2 4 Jug-Lindje 2023
2+kk
49.94 m2 4 Jug-Lindje 2023
2+kk
50.64 m2 4 Jug-Lindje 2023
4+kk
81.89 m2 4 Jug-Lindje 2023
3+kk
71.05 m2 4 Jug-Lindje 2023
4+kk
76.65 m2 4 Jug-Lindje 2023 420000 €
2+kk
46.64 m2 4 Jug-Lindje 2023 420000 €
2+kk
46.64 m2 4 Jug-Lindje 2023
4+kk
76.99 m2 4 Jug-Lindje 2023
3+kk
70.61 m2 6 Jug-Lindje 2023
4+kk
80.96 m2 6 Jug-Lindje 2023
2+kk
49.94 m2 6 Jug-Lindje 2023
2+kk
50.64 m2 6 Jug-Lindje 2023
4+kk
81.89 m2 6 Jug-Lindje 2023
3+kk
71.05 m2 6 Jug-Lindje 2023
4+kk
76.65 m2 6 Jug-Lindje 2023 420000 €
2+kk
46.64 m2 6 Jug-Lindje 2023 420000 €
2+kk
46.64 m2 6 Jug-Lindje 2023
4+kk
76.99 m2 6 Jug-Lindje 2023
3+kk
70.61 m2 5 Jug-Lindje 2023
4+kk
80.96 m2 5 Jug-Lindje 2023
2+kk
49.94 m2 5 Jug-Lindje 2023
2+kk
50.64 m2 5 Jug-Lindje 2023
4+kk
81.89 m2 5 Jug-Lindje 2023
3+kk
71.05 m2 5 Jug-Lindje 2023
4+kk
76.65 m2 5 Jug-Lindje 2023 420000 €
2+kk
46.64 m2 5 Jug-Lindje 2023 420000 €
2+kk
46.64 m2 5 Jug-Lindje 2023
4+kk
76.99 m2 5 Jug-Lindje 2023