Апартмани

Апартмани готови за вселување

Најдете го вашиот апартман

 • Пројект
 • The Bridge
 • Резиденција Оризари
 • Villas 22
 • Локација
 • Скопје
 • Тетово
 • Број на соби
 • Комерцијален Простор
 • 3+kk
 • 4+kk
 • 2+kk
 • Кат
 • 1
 • 2
 • 4
 • 6
 • 5
 • Карактеристики
 • Тераса
 • Градина
 • Датум за вселување
 • веднаш
 • 2024
 • 2023
 • 2023
Достапно
50
Достапно
Под преговор
Комерцијален простор

SO0114

Шуто Оризари, Скопје

SO0114
Комерцијален простор

SO0112

Шуто Оризари, Скопје

SO0112
Комерцијален простор

SO0113

Шуто Оризари, Скопје

SO0113
Комерцијален простор

SO0102

Шуто Оризари, Скопје

SO0102
Комерцијален простор

SO0103

Шуто Оризари, Скопје

SO0103
Комерцијален простор

SO0104

Шуто Оризари, Скопје

SO0104
Комерцијален простор

SO0105

Шуто Оризари, Скопје

SO0105
Комерцијален простор

SO0106

Шуто Оризари, Скопје

SO0106
Комерцијален простор

SO0107

Шуто Оризари, Скопје

SO0107
Комерцијален простор

SO0108

Шуто Оризари, Скопје

SO0108
Комерцијален простор

SO0109

Шуто Оризари, Скопје

SO0109
Комерцијален простор

SO0110

Шуто Оризари, Скопје

SO0110
Комерцијален простор

SO0111

Шуто Оризари, Скопје

SO0111
Комерцијален простор

SO0101

Шуто Оризари, Скопје

SO0101
Комерцијален простор

SO0207

Шуто Оризари, Скопје

SO0207
Комерцијален простор

SO0205

Шуто Оризари, Скопје

SO0205
Комерцијален простор

SO0204

Шуто Оризари, Скопје

SO0204
Комерцијален простор

SO0203

Шуто Оризари, Скопје

SO0203
Комерцијален простор

SO0202

Шуто Оризари, Скопје

SO0202
Комерцијален простор

SO0201

Шуто Оризари, Скопје

SO0201

SO0410

Шуто Оризари, Скопје

SO0410

SO0409

Шуто Оризари, Скопје

SO0409

SO0408

Шуто Оризари, Скопје

SO0408

SO0407

Шуто Оризари, Скопје

SO0407

SO0406

Шуто Оризари, Скопје

SO0406

SO0405

Шуто Оризари, Скопје

SO0405

SO0404

Шуто Оризари, Скопје

SO0404

SO0403

Шуто Оризари, Скопје

SO0403

SO0402

Шуто Оризари, Скопје

SO0402

SO0401

Шуто Оризари, Скопје

SO0401

SO0610

Шуто Оризари, Скопје

SO0610

SO0609

Шуто Оризари, Скопје

SO0609

SO0608

Шуто Оризари, Скопје

SO0608

SO0607

Шуто Оризари, Скопје

SO0607

SO0606

Шуто Оризари, Скопје

SO0606

SO0605

Шуто Оризари, Скопје

SO0605

SO0604

Шуто Оризари, Скопје

SO0604

SO0603

Шуто Оризари, Скопје

SO0603

SO0602

Шуто Оризари, Скопје

SO0602

SO0601

Шуто Оризари, Скопје

SO0601

SO0510

Шуто Оризари, Скопје

SO0510

SO0509

Шуто Оризари, Скопје

SO0509

SO0508

Шуто Оризари, Скопје

SO0508

SO0507

Шуто Оризари, Скопје

SO0507

SO0506

Шуто Оризари, Скопје

SO0506

SO0505

Шуто Оризари, Скопје

SO0505

SO0504

Шуто Оризари, Скопје

SO0504

SO0503

Шуто Оризари, Скопје

SO0503

SO0502

Шуто Оризари, Скопје

SO0502

SO0501

Шуто Оризари, Скопје

SO0501