Apartamente

Apartamente gati për t'u zhvendosur

Gjeni apartamentin tuaj

 • Projekti
 • The Bridge
 • Orizari Residence
 • Villas 22
 • Lokacioni
 • Shkup
 • Tetovë
 • Numri i dhomave
 • Hapësirë Komerciale
 • 3+kk
 • 4+kk
 • 2+kk
 • Kati
 • 1
 • 2
 • 4
 • 6
 • 5
 • Veçoritë
 • Tarracë
 • Kopsht
 • Data e zhvendosjes
 • menjëherë
 • 2024
 • 2023
 • 2023
Në dispozicion
50
Në dispozicion
Nën negociata
Hapësirë komerciale

SO0114

Shuto Orizari, Shkup

SO0114
Hapësirë komerciale

SO0112

Shuto Orizari, Shkup

SO0112
Hapësirë komerciale

SO0113

Shuto Orizari, Shkup

SO0113
Hapësirë komerciale

SO0102

Shuto Orizari, Shkup

SO0102
Hapësirë komerciale

SO0103

Shuto Orizari, Shkup

SO0103
Hapësirë komerciale

SO0104

Shuto Orizari, Shkup

SO0104
Hapësirë komerciale

SO0105

Shuto Orizari, Shkup

SO0105
Hapësirë komerciale

SO0106

Shuto Orizari, Shkup

SO0106
Hapësirë komerciale

SO0107

Shuto Orizari, Shkup

SO0107
Hapësirë komerciale

SO0108

Shuto Orizari, Shkup

SO0108
Hapësirë komerciale

SO0109

Shuto Orizari, Shkup

SO0109
Hapësirë komerciale

SO0110

Shuto Orizari, Shkup

SO0110
Hapësirë komerciale

SO0111

Shuto Orizari, Shkup

SO0111
Hapësirë komerciale

SO0101

Shuto Orizari, Shkup

SO0101
Hapësirë komerciale

SO0207

Shuto Orizari, Shkup

SO0207
Hapësirë komerciale

SO0205

Shuto Orizari, Shkup

SO0205
Hapësirë komerciale

SO0204

Shuto Orizari, Shkup

SO0204
Hapësirë komerciale

SO0203

Shuto Orizari, Shkup

SO0203
Hapësirë komerciale

SO0202

Shuto Orizari, Shkup

SO0202
Hapësirë komerciale

SO0201

Shuto Orizari, Shkup

SO0201

SO0410

Shuto Orizari, Shkup

SO0410

SO0409

Shuto Orizari, Shkup

SO0409

SO0408

Shuto Orizari, Shkup

SO0408

SO0407

Shuto Orizari, Shkup

SO0407

SO0406

Shuto Orizari, Shkup

SO0406

SO0405

Shuto Orizari, Shkup

SO0405

SO0404

Shuto Orizari, Shkup

SO0404

SO0403

Shuto Orizari, Shkup

SO0403

SO0402

Shuto Orizari, Shkup

SO0402

SO0401

Shuto Orizari, Shkup

SO0401

SO0610

Shuto Orizari, Shkup

SO0610

SO0609

Shuto Orizari, Shkup

SO0609

SO0608

Shuto Orizari, Shkup

SO0608

SO0607

Shuto Orizari, Shkup

SO0607

SO0606

Shuto Orizari, Shkup

SO0606

SO0605

Shuto Orizari, Shkup

SO0605

SO0604

Shuto Orizari, Shkup

SO0604

SO0603

Shuto Orizari, Shkup

SO0603

SO0602

Shuto Orizari, Shkup

SO0602

SO0601

Shuto Orizari, Shkup

SO0601

SO0510

Shuto Orizari, Shkup

SO0510

SO0509

Shuto Orizari, Shkup

SO0509

SO0508

Shuto Orizari, Shkup

SO0508

SO0507

Shuto Orizari, Shkup

SO0507

SO0506

Shuto Orizari, Shkup

SO0506

SO0505

Shuto Orizari, Shkup

SO0505

SO0504

Shuto Orizari, Shkup

SO0504

SO0503

Shuto Orizari, Shkup

SO0503

SO0502

Shuto Orizari, Shkup

SO0502

SO0501

Shuto Orizari, Shkup

SO0501