За Изнајмување

Деловен Простор под кирија

3-та Македонска Бригада, Скопје

Локација

3-та Македонска Бригада, Скопје

Површина

158 m2

Паркинг

ДА

Контактирајте го нашиот агент за недвижнини

Фатон Идризи

+389 70 335 250
faton@eurovia.mk

Деловен Простор под кирија

Климент Охридски, Скопје

Локација

Климент Охридски, Скопје

Површина

92 m2

Подрум

139 m2

Контактирајте го нашиот агент за недвижнини

Фатон Идризи

+389 70 335 250
faton@eurovia.mk