3-ta Makedonska Brigada, Shkup

Jepet me qira lokali afarist

  • Lokacioni: 3-ta Makedonska Brigada, Shkup
  • Sipërfaqja: 158 m2
  • Parking: PO

Për më shumë informata

Faton Idrizi
mobile: 070/335-250
e-mail: faton@eurovia.mk 

Kliment Ohridski, Shkup

Jepet me qira lokali afarist

  • Lokacioni: Kliment Ohridski, Shkup
  • Sipërfaqja: 92 m2
  • Bodrum: 139 m2

Për më shumë informata

Faton Idrizi
mobile: 070/335-250
e-mail: faton@eurovia.mk