Главен извршен директор

Извршен директор

Елмедин Адеми

Елмедин Адеми е главен извршен директор во Еуровиа Гроуп. Елмедин ја изрази својата желба да стане претприемач уште од неговата млада возраст. Во 2010 година ја основаше групацијата Еуровиа, која денес работи во 3 различни земји со повеќе од 6 поврзани компании во различни области. Неговиот прв деловен потфат беше на 22-годишна возраст, со основањето на една од најголемите и најуспешните компании за надворешно рекламирање денес Screen Media. Градежната компанија „Еуровиа“ е основен бизнис на групацијата Еуровиа. Еуровиа како градежна компанија е основана во 1978 година и ја презеде Елмедин Адеми како негово семејно наследство во 2010 година, со што стана едно од најважните членки на оваа група на компании. Неговиот претприемачки пат продолжува со основањето на Талента во 2016 година како компанија за развој и истражување на бизнисот. Компанија која денес игра една од главните улоги во процесот на донесување одлуки во врска со развој на нови деловни активности за Групацијата Еуровиа. Групацијата продолжува да расте под раководство на Елмедин Адеми од година во година. Во 2017 година е основана Еуровија ДМД дистрибутерска компанија за производите на HoReCa и FMCG. Неговото претприемништво достигна тотално поинакво ниво во 2019 година, како година во која групацијата Еуровиа под надзор на Елмедин Адеми, влегува на албанскиот и косовскиот пазар, со своите проекти за инвестиции во недвижнини. Исто така, во текот на оваа година Групацијата ја поздравува својата најнова членка - компанија Енерговија која ќе ги отвори вратите за производство и продажба на енергетска енергија преку инвестирање во хидроцентрала.

Нашиот тим

+389 44 350 991 xhenis@eurovia.mk
Проект Менаџер
Џенис Реџепи
+389 70 335 250 faton@eurovia.mk
Продажба и набавки
фатон Идризи
+389 44 350 991 pavlina@eurovia.mk
Главен финансиски директор
Павлина Симоска Тодоровска
+389 44 350 991 radmila@eurovia.mk
Проект Менаџер
Радмила Бошкоска Михајловска
+(84)4 1800 33555 contact@example.com
Градежен Инженер
Арѓент Ајредини
+389 44 350 991 rina@eurovia.mk
Генерален советник
Рина фазлиу
+389 44 350 991 edita@eurovia.mk
Бизнис Развој
Едита Бејтули
+389 44 350 991 besiana@eurovia.mk
Архитект
Бесиана Куртиши