3-та Македонска Бригада, Скопје

Се издава Деловен Простор под кирија

  • Локација: 3-та Македонска Бригада, Скопје
  • Површина: 158 m2
  • Паркинг: ДА

За повеќе информации

Фатон Идризи
тел: 070/335-250
e-mail: faton@eurovia.mk 

Климент Охридски, Скопје

Се издава Деловен Простор под кирија

  • Локација: Климент Охридски, Скопје
  • Површина: 92 m2
  • Подрум: 139 m2

За повеќе информации

Фатон Идризи
тел: 070/335-250
e-mail: faton@eurovia.mk